Fylleceller byts mot landstingsvård

Nyheten uppdaterades 2011-03-09 11:04

Berusade personer som omhändertas ska inte placeras i polisens fylleceller. I stället bör landstingen ta emot dem på tillnyktringsenheter inom sin missbruksvård, enligt ett utredningsförslag.

Gerhard Larsson, som leder regeringens stora missbruksutredning, lägger i april ett betänkande om ändrade rutiner för hur berusade ska tas om hand. Upp till 00 000 gånger om året tas personer av polisen i enlighet med lagen om omhändertagande av berusade. De flesta hamnar i arresten.

Det är alltför svåra medicinska bedömningar av påverkade som poliser tvingas göra, säger Gerhard Larsson till Dagens Nyheter.

I snitt dör fem personer årligen i arresten eller på väg dit, säger Larsson. För att öka säkerheten föreslår han att landstingen ska ha tillnyktringsenheter dit berusade kan föras. En annan vinst är att de omhändertagna kommer i kontakt med vården och kan få erbjudande om hjälp. Gerhard Larsson tror att det kommer att innebära att fler kommer att inleda behandling mot sitt missbruk.

I glesbygden eller när de berusade är alltför aggressiva för tillnyktringsenheterna så kan de placeras i arresten, men den medicinska bedömningen bör göras av personal inom vården, anser utredaren.

I dag finns bara elva tillnyktringsenheter i landet.

Källa: Alla nyheter

Lämna gärna en kommentar