Framtida brist på arbetskraft kan lyfta vårdlöner

Nyheten uppdaterades 2012-01-25 16:28


Publicerad i dag 16:10År 2030 kommer det saknas 170. inom , varav 30.000 sjuksköterskor. Det visar en ny från . ”Förhoppningsvis gör någonting åt nu”, säger vice ordförande .
Det är en dyster prognos för vårdsektorns framtid som Statistiska centralbyrån () presenterar. År 2030 beräknas det råda en på 170.000 utbildade anställda inom vården. Om inte fler söker sig till branschen.

– Det är ett ofantligt misslyckande av arbetsgivarna om det ska behöva bli en brist där patienter blir lidande för att man ska se att våra medlemmar ska ha en lön i paritet med sin kunskap, säger Pia Arndorff, vice ordförande i Vårdförbundet till DN.se.Av de potentiellt vakanta platserna 18 år fram i tiden skulle 30.000 utgöras av sjuksköterskor och 7.500 av biomedicinska analytiker, två yrkesgrupper som organiseras under Vårdförbundet. För facket kommer SCB:s prognos inte som en överraskning.

– Vi har ju sagt det här i massor av år, att man måste se på framtida pensionsavgångar. Förhoppningsvis tittar nu arbetsgivarna på löneläget och gör någonting. Vi befinner oss i elfte timmen, säger Pia Arndorff.

Vårdförbundets undersökningar visar
att det inte lönar sig alls ekonomiskt att utbilda sig till exempelvis skolsköterska, sett till livslön. Och för en grundutbildad sjuksköterska tar det i snitt 19 års arbete för att tjäna in en specialsköterskeutbildning. Enligt Pia Arndorff kan onsdagens prognos vara viktig för vårdanställda, just för att SCB är en utomstående part:

– Jag hoppas att det har en stor betydelse. Nu har det kommit från en part som inte är en intressepart, och de säger ”så här ser framtiden ut”.

Men Pia Arndorff påpekar att låga löner inte är det enda som får unga att söka andra utbildningar.

– När dessutom arbetstiderna blir sämre och sämre så är det inget som lockar dagens ungdomar. Vilket är synd för det är väldiogt roliga och utvecklande yrken.

SCB:s prognos om utbildning och arbetsmarknad visar också en relativt stor framtida brist på lärare. Motsatt situation beräknas för humaniora och konst. ”Med nuvarande tillströmning till utbildningar inom området kommer tillgången att på sikt vida överstiga efterfrågan” står att läsa i SCB-rapporten.
Källa: DN.se - Nyheter - Senaste nytt

Lämna gärna en kommentar