Försäkringskassan: Det råder inget tvivel

Nyheten uppdaterades 2012-03-30 8:15

Vi har medicinskt underlag som helt klart säger att vi ska dra in hennes sjukpenning, säger Fred Finnöy, på Försäkringskassan.

”Det framkommer ett flertal oklarheter och en klar diskrepans i de medicinska underlagen. Å ena sidan beskrivs en total arbetsoförmåga enligt din läkare men där är ringa”. Så motiverar Försäkringskassan i beslutet att inte förlänga sjukskrivning.

Hennes handläggare vill inte svara på frågor utan hänvisar till sin chef Fred Finnöy som aldrig träffat Ann-Sofie.

– Vi är väldigt klara på vårt beslut. Vi har inga tvivel på att vi fattat rätt beslut utifrån det medicinska underlaget, säger Fred Finnöy.

Stämmer inte läkarintyget?

– Det totala medicinska underlaget innehåller mer än bara läkarintyget. Vi har gjort en så kallad där flera experter ger sin syn på den försäkrade, och så har en försäkringsmedicinsk rådgivare tittat på allt medicinskt underlag och skrivit ett yttrande.

– Det är ett provisoriskt beslut. Först den 5 april fattar vi det slutgiltiga beslutet utifrån det vi fått in under .

60 timmar assistans i veckan, är det verkligen rimligt att arbeta då?

– Kommunen fattar sitt beslut och vi vårat. Om det medicinska underlaget tillstyrker att hon har arbetsförmåga då har hon inte rätt till sjukpenning.

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar