Förändringsarbete behövs inom ungdomspsykiatrin

Nyheten uppdaterades 2012-03-21 16:18

Tillsammans kan vi komma tillrätta med missförhållanden inom - och i
Det viktigaste för barn- och kliniken i Kronoberg just nu är att ge allra bästa vård till de barn, ungdomar och familjer som söker vår hjälp.

Förutom detta kontinuerliga goda arbete har vi viktiga mål att uppnå. Klinikens medarbetare behöver få möjlighet att rikta sin energi mot angelägna förändringar för att vi skall kunna nå mål som:
Ökad tillgänglighet

Att erbjuda god slutenvård för barn och ungdomar med den tyngsta psykiatriska problematiken
Att i ett nytt team med ökad tillgänglighet erbjuda utrednings- och behandlingsinsatser för barn och ungdomar med
Klinikens viktigaste resurser är våra välutbildade medarbetare med sitt stora engagemang, som tidigare varit med om att genomföra betydande förändringar på ett konstruktivt sätt. Detta tillsammans med de nuvarande angelägna målen inger hopp.
För att detta skall vara möjligt behöver vi dock komma tillrätta med de missförhållanden som finns på kliniken. Den nuvarande situationen innebär att patienternas säkerhet inte kan garanteras och riskerar att försämra vårdens kvalitet.
En som barn- och ungdomspsykiatrin behöver ledas i en genuin dialog mellan ledning och personal för att ömsesidig tillit skall kunna uppnås. För att patienterna skall kunna få optimal vård behöver en god arbets­miljö råda där vi behandlar varandra väl och med respekt. Här finns betydande förbättringsområden på vår klinik.
Barn- och ungdomspsykiatri är en medicinsk specialitet och för att patientsäkerhet skall kunna garanteras behöver hos klinikens medarbetare respekteras. Här finns betydande förbättringsområden på vår klinik.
Maktfullkomlighet hör inte hemma inom landstingsvården. Då finns risken att det som byggs blir ett korthus som faller ihop när det blåser.
Till detta skall vi inte använda skattebetalarnas pengar.

MARIE O’NEILL
Chefsöverläkare vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Kronoberg

Källa: Smålandsposten

Lämna gärna en kommentar