För hög morfindos Lex Maria anmäls

Nyheten uppdaterades 2012-01-05 10:09

Skånes universitetssjukhus Lex Maria anmäler att en patient fick för hög dos morfin när han behandlades. fick inga bestående men av .

Patienten behandlades vid sjukhuset i Malmö. Han hade svår smärta och fick . Morfinet gavs via en pump. Denna ställdes in fel och under två får patienten dosering som skulle getts under 12 .. När upptäcktes sattes omedelbart motåtgärder in med annan medicinering.
Felet berodde på hög arbetsbelastning vid tillfället på den aktuella kliniken.

Lex Maria anmälning
Medarbetarna på Skånes universitetssjukhus arbetar ständigt för att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i sjukvården. Avvikelserapporter som kan leda till en är ett av många sätt att . Genom att ta lärdom om vad som hänt blir det möjligt att arbeta bättre och annorlunda.

Vid en Lex Maria-anmälan gör vår , Socialstyrelsen, en utredning av händelsen.

Önskas ett exemplar av anmälan var vänlig kontakta 040 33 33 01

Kontaktperson
Chefläkare Jesper Persson
Tel 040-33 32 55

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar