Flera äldre får fel mediciner

Nyheten uppdaterades 2012-03-20 9:09

Nästan 14 procent av pensionärerna över 80 år i särskilt boende använder minst tre psykofarmaka.
En av fem får mediciner som anses olämpliga för äldre.

Förra året rapporterades 87 avvikelser som rör läkemedelshanteringen på kommunens särskilda boenden.
”Den vanligaste avvikelsen är utebliven dos. Ingen avvikelse har resulterat i någon allvarlig konsekvens”, skriver Charlotte Svensson som är medicinskt ansvarig för rehabilitering, och Gunnel Rosenberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Alla äldre som bor i särskilt boende erbjuds läkemedelsgenomgång i samband med förnyelse av recept.
Trots att 88 procent av de boende har varit med om minst en läkemedelsgenomgång är det många som har mediciner som bedöms som olämpliga för äldre.
”Vad gäller läkemedel som bedöms som olämpliga för äldre har 19,7 procent av boende i särskilt boende för äldre sådana. Riksgenomsnittet är 17,4 procent”, skriver man i rapporten.
Den visar också att nästan 14 procent av de som är 80 år och äldre och bor i särskilt boende, använder tre eller fler psykofarmaka, vilket är strax under riksgenomsnittet.
Rapporten berör även en mätning av antalet trycksår som gjordes en dag i oktober. Då hade tio patienter varierande grad av trycksår.
–?Det är ganska lite, säger Gunnel Rosenberg.
Man har länge arbetat med att förebygga trycksår, men det arbetet har intensifierats under senare tid. I höstas infördes nya rutiner för att ytterligare förebygga både trycksår, undernäring och fall. En ny mätning av förekomsten av trycksår ska göras i oktober i år.
När det gäller uppgifterna om pensionärernas läkemedelsanvändning hänvisar Gunnel Rosenberg till läkarna som är ansvariga för att ordinera läkemedlen.
–?Men det pågår ett arbete med att göra förbättringar, detta är ett prioriterat område. Bland annat arbetar landstinget mycket med detta.

Källa: Barometern Oskarshamns-Tidningen

Lämna gärna en kommentar