Få kejsarsnitt i Sverige vid europeisk jämförelse

Nyheten uppdaterades 2013-06-04 9:06

i Sverige är bland de lägsta i Europa. Dock har svenska mödrar oftare övervikt och fetma och är lite äldre än genomsnittliga europeiska mödrar. Det framgår av en rapport från där Socialstyrelsen bidragit med data från det medicinska födelseregistret.

Källa: Socialstyrelsen

Lämna gärna en kommentar