Ett brev till vår nationelle äldresamordnare

Nyheten uppdaterades 2012-03-29 22:23

– Något har gått snett med de äldres tandvård. Som tandläkare stöter jag på allt fler otäcka exempel på äldre med försummade tänder, säger Calle Hagman, tandläkare i och , och aktiv på egna bloggen callehagman.se/calles-blogg

Men det är inte bara i Brämhult och Varberg som antalet gamla människor med med hårt ansatta tänder blir fler. Ledande opinionbildande tandläkare larmar om samma sak: dagens system missgynnar de äldre som får allt sämre tänder. Den administrativa uppdelningen mellan sjukvård och tandvård utpekas. Den tycks leda till att läkarna drar upp planer utan att ta hänsyn tandläkarnas perspektiv.

– Eftersom jag själv är tandläkare och ser alla dessa otäcka fall, bestämde jag mig för att skriva till  Socialdepartementets Nationella , läkaren  och fråga. Nu inväntar vi hennes svar, avslutar Calle Hagman.

Calle Hagmans brev till Socialdepartementets Nationella äldresamordnare, läkaren Eva Nilsson Bågenholm:

Bästa Eva Nilsson Bågenholm,

Lönar det sig att diskutera äldres tandvårdsproblem med en läkare?

Sedd ur en praktiserande tandläkares synvinkel är frågan motiverad. När äldres hälsa diskuteras på högsta nivå handlar det så gott som uteslutande om äldres sjukvård – mycket sällan om tandvård. Gränsdragningen mellan sjukvård och tandvård är olycklig; den må ha sina administrativa fördelar, men att skilja munnen från resten av kroppen gynnar inte hälsan, i synnerhet inte de äldres hälsa.

Olycklig lucka

Tandvård för äldre fungerar inte som den ska. Uppsökande och nödvändig tandvård kommer in alldeles för sent. Det menar , tandläkare och docent vid Karolinska Institutet, med inriktning på äldres tandvård. I en artikel i Tandläkartidningen 2012-01-30utvecklar hon sina synpunkter. Det är alltför vanligt att personer som regelbundet besökt tandvården under vuxenlivet får en lucka på flera år utan innan de blir berättigade till uppsökande och nödvändig tandvård. hinner ofta försämras kraftigt under de åren, konstaterar Inger Wårdh.

Någon form av uppsökande tandvård borde sättas in så fort äldre börjar utebli från sina vanliga tandvårdsbesök på grund av sjukdom eller för att de inte orkar. Systemet fungerar inte tillfredsställande som det är i dag, säger hon i artikeln.

Min mening är att luckan – avbrottet i vårdkontinuiteten – inte behöver uppstå om de gamla patienterna kan gå kvar hos den tandvårdare som känner deras tänder och ev. ovanor sedan lång tid och därmed kan sätta in de rätta förebyggande åtgärderna. Den vårdinrättning som skriver in en ny äldre patient borde ta reda på vilken tandläkare han eller hon gått hos tidigare, så att tandvården kan fortsätta utan några luckor.

”Dålig munhälsa förkortar livet”

Det säger , privat tandläkare på Danderyds sjukhus i Stockholm i Tandläkartidningen 2012-03-12. Allt fler äldre dör i blodförgiftning. Dålig munhygien kan vara en orsak, tror han. Många äldre lever en längre tid i ett gränsland mellan ersättningssystemen. De är så sjuka att munhälsan påverkas, men för friska för att få stödintyg. Det finns många äldre som bor hemma och har rotrester kvar i munnen därför att de inte har råd att göra något åt dem. Royne Thorman efterlyser en tandvård som är bättre anpassad till äldres villkor och verklighet.

Var finns patienterna?

På vår mottagning har vi en hel del gamla patienter som kommer till oss från sjukhem och de liksom alla andra som bor på olika boenden har kostnadsfri tandvård även hos oss. Problemet är bara att vi inte får reda på vart de tar vägen då de flyttar hemifrån och in på något hem. Många skulle kunna fortsätta att komma till sin gamla tandläkare bara vi får reda på var de tar vägen och någon anhörig person följer med dem. Personalen på boendet har inte alltid möjlighet att följa med, nu i nedskärningarnas tid.

Mitt brev till dig som ansvarig för en uppstramning och samordning av äldres och sjukvård har sin grund i min oro över att äldres tandvård inte får rättmätig uppmärksamhet. Äldres tandvård är en och livskvalitetsfaktor av stor betydelse. Det är extra viktigt att åldringarnas numera goda tandstatus bevaras, samtidigt som det gäller att förebygga att de äldres tänder snabbt försämras. Som du vet får äldre människor inte sällan försämrade matvanor med mer söta drycker, försämrad munhygien på grund av nedsatt motorik och muntorrhet till följd av ökad medicinering.

Jag emotser din försäkran att din definition av äldrevård även också innehåller en rejäl dos gerodontologi.

Med vänliga hälsningar

Calle Hagman
Leg. tandläkare
Brämhult-Varberg

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar