En öppen debatt om sjukhus är bra

Nyheten uppdaterades 2012-03-13 12:04

?Riktigt vad Marianne Olofsson Reuterskiöld (FP) vill när hon i BLT går ut och kommen-terar tankarna om ett helt nytt, centralt beläget sjukhus är svårt att förstå. Först skall utredningen om vårdens struktur utredas. Tills dess är det locket på? Därefter skall lokalfrågan diskuteras. För mig är detta ett sätt att låsa sjukhusdiskussionen i en förutbestämd riktning
Frågan om sjukvårdens vårdstruktur och sjukhusets placering hör ihop, är beroende av varandra och skall diskuteras samtidigt. Det är annars högst troligt att den fram-tida vårdstruktur som presenteras som av en händelse stämmer med en fortsatt satsning på sjukhuset i . Ett sjukhus som både nu och i en framtida storregion ligger geografiskt fel.
När det gäller frågan om det är kapitalförstöring eller inte att lämna det gamla sjukhuset är jag inte särskilt orolig. Karlskrona är den kommun i länet som har en positiv utveckling, både vad det gäller befolkningstillväxt och näringsliv.
Det lär med all sannolikhet gå att hitta nya användningsområden för sjukhuset. Inte minst då ett helt nytt sjukhus ytterligare driver på både Karlskronas och länets ekonomiska utveckling. 
Lite mer bekymmersamt är det med sjukhuset i Karlshamn, men samma positiva ekonomiska utveckling av länet som gynnar Karlskrona gynnar även denna kommun. Bekymret med detta sjukhus uppstår förmodligen i alla fall då det är svårt att se att en sjukhusutredning kommer fram till att länet har råd med två sjukhus. 
Vi har ett växande antal i den äldre generationen. En generation som kommer att kräva utbyggnad av äldreomsorgen och nya äldreboenden. Det är mycket möjligt att en del av detta utbyggnadsbehov kan tillgodoses med de både sjukhusen i Karlskrona och Karlshamn.
Frågan om sjukhus berör inte bara länets sjukvård. Den berör hela länets framtida utveckling och tillväxt. får konsekvenser långt utanför sjukvården. måste ha en som går utanför sjukvården. Det handlar om logistikcentra, infrastruktur, näringsliv. Allt det som skapar förutsättningar för en levande region. Sjukhusfrågan är i allra högsta grad .
Slutligen, vad Marianne Olofsson Reuterskiöld menar med att ”medicinskt och högutbildad personal attraheras ändå inte av alla trakter”, det vet jag inte. Men det ligger ju nära till hands att tro att andemeningen i denna mening är att den enda trakten i som fyller de krav som ställs är Karlskrona. Det argumentet tror jag i så fall inte ett ögonblick på. Det som - herar personal är en arbetsgiv-are som kan betala attraktiva löner, erbjuda , en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Allt detta i goda livsmiljöer. Livsmiljöer som finns i hela Blekinge, inte bara i Karlskrona. 
Sjukhusbeslutet får konsekvenser långt utanför sjukvården. Landstingsstyrelsen måste ha en helhetssyn som går utanför sjukvården.

Källa: Blekinge Läns Tidning

Lämna gärna en kommentar