En jourlinje kan försvinna

Nyheten uppdaterades 2011-03-10 8:23

Landstinget återanvänder sparförslag som tidigare kastats i papperskorgen.
En riskerar att plockas bort på i Karlshamn på kvällar, nätter och helger.
Förslaget är också att slå ihop akuten och jourcentralen i väst.

Landstingspolitikerna har klart markerat att det måste finnas två i Blekinge som är öppna dygnet runt. Samtidigt är politikerna lika bestämda med att kostnaderna måste minskas.
Nästa vecka ska landstingspolitikerna ta ställning till ett återanvänt sparförslag som berör akuten i Karlshamn. I arbetsmaterialet inför mötet står det att den särskilda ska avvecklas.
Det är den jourlinje som är bemannad på kvällar, nätter och helger av läkare med olika specialistkunskaper. Tidigare har den gått under namnet guldjouren.
– Man har pratat om detta i varje sparbeting. Arbetsron hos personalen påverkas, säger Ulf-Peter Lundberg, verksamhetschef för .
I dag finns det tre jourlinjer på akuten i Karlshamn dagtid på vardagarna. De bemannas av ortoped, medicinläkare och kirurg. På kvällar, nätter och helger finns en medicinläkare på en jourlinje och en läkare som bemannar den särskilda jourlinjen, som nu hotas av nedläggning.
Samma sparförslag var uppe på dagordningen 2009, men ströks efter protester från personalen som varnade för höga kostnader för till Karlskrona och patientflykt till Kristianstad.

Källa: Blekinge Läns Tidning

Lämna gärna en kommentar