EMA rekommenderar avregistrering av orala ketokonazolläkemedel

Nyheten uppdaterades 2013-07-26 12:44

Den europeiska EMA:s vetenskapliga kommitté ( – Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar att alla för orala läkemedel bör inom hela EU. CHMP drar slutsatsen att risken för leverskador överstiger nyttan vid behandling av .

Källa: Läkemedelsverket

Lämna gärna en kommentar