Den inskränkte vetenskapsivraren & den själfulle oliktänkaren

Nyheten uppdaterades 2012-04-18 14:07

Att ifrågasätta alternativmedicin och dess eventuella effekter på ett eller annat sätt är i mångt och mycket att klampa oönskad in på (känslomässigt) minerad mark. Att komma dragandes med vetenskapliga argument för att härleda upplevelser kan te sig översmädligt överspänt och fyrkantigt. Man vet väl bäst själv vad man upplevt! Dessutom är väl det essentiella att man mår bättre!

Även…

Källa: Dagens Medicin

Lämna gärna en kommentar