De sjukskriver utan att träffa patienterna

Nyheten uppdaterades 2011-11-18 7:56

När Socialstyrelsen förra året frågade landstingen om deras upplevelser kring rekrytering av specialistläkare, var det vanligaste svaret att det är särskilt svårt att få tag i .

Fenomenet är inte nytt, bristen har varit ett faktum i många år, men trots särskilda satsningar från regeringen går det trögt att komma tillrätta med problemet.

Svårast är det utanför storstadsregionerna, där man tvingas lägga mycket pengar på att ta in från bemanningsbolag för att täcka luckorna.

– Över huvud taget ser man ett behov av att fler ska utbilda sig till specialister, säger Eva Wallin, enhetschef för välfärdsanalys på Social­styrelsen.

Som en följd av detta har psykiskt sjuka på många kliniker framför allt en kontinuerlig kontakt med de anställda psykologerna och mentalskötarna.

Dessa yrkesgrupper får inte skriva ut medicin eller sjukskriva, så när hyrläkarna kommer till mottagningen möts de inte sällan av luntor med sjukskrivningsunderlag, som endast saknar en underskrift.

DN har talat med bemanningsläkare som vittnar om att det går till på det här sättet, men som inte vill gå ut med namn av rädsla att inte anlitas i framtiden.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen måste en läkare ha aktuell personlig kännedom om för att kunna fatta beslut om medicinering och .

Men i handbok för tjänstemän, ” och samordnad rehabilitering”, finns ett undantag för just psykiatriker. Underlag som ”i huvudsak stöder sig på bedömningar i det vårdteam som sköter behandlingen” godkänns.

– Det handlar om hur handläggaren ska agera, vi kan inte automatiskt avslå rätten till sjukpenning för att inte har träffat patienten. Men det har blivit ett allt större problem som vi kommer att ta upp med Socialstyrelsen, säger Tommy Sundholm enhetschef på Försäkringskassan.

är kritiskt till Försäkringskassans undantag.

– Det har kommit till för att man förr i tiden hade uppfattningen att de psykiatriska patienterna kunde behandlas i team. Nu tycker jag absolut inte det låter som en bra idé och när man ändå ser över reglerna för sjukskrivning är det väldigt viktigt att läkaren ska känna patienten den skriver intyget för. Något annat är helt oacceptabelt, säger Marie Wedin, ordförande för Sveriges Läkarförbund.

Hon anser att undantaget måste bort.

– Det är ännu svårare att bedöma hur mycket en patient klarar av sina arbetsuppgifter om det handlar om psykiska diagnoser, de syns inte utanpå alls. Det krävs en , precis som när det gäller andra sjukdomar.

Sabina Joyau är politiskt sakkunnig hos socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M).

– Vi arbetar med frågan om att de medicinska underlagen ska hålla en god kvalitet. Vi har jobbat med det i flera år, bland annat inom ramen för sjukskrivningsmiljarden. Kvaliteten har förbättrats över tid, men det finns fortfarande saker kvar att göra, säger hon och bollar frågan vidare till socialminister Göran Hägglund, (KD).

– Det är viktigt att läkare träffar och själva bedömer de personer för vilka de utfärdar intyg. Tyvärr har vi i Sverige brist på psykiatriker. Jag tror att en av orsakerna till det är att denna sektor under decennier varit eftersatt. Regeringen gör nu historiskt stora satsningar för att lyfta psykiatrin. Det är helt nödvändigt för att förbättra vården men också för att göra det attraktivt att arbeta inom psykiatrin, säger Göran Hägglund.

Källa: DN.se - Nyheter - Senaste nytt

Lämna gärna en kommentar