De fantasilösa lådornas dominans

Nyheten uppdaterades 2013-02-05 9:14

Arkitektur är den mest påtagliga formen av konst i det offentliga rummet.

Den angår dessutom oss alla i högre grad än många andra konstformer, dels eftersom den tenderar att bestå över lång tid, dels därför att vi inte har möjlighet att välja bort den. Arkitekturen formar de miljöer där vi lever våra…

Lämna gärna en kommentar