Dags att alla drar sitt strå till stacken, varför skall apoteken inte vara mer tjänsteorienterade?

Nyheten uppdaterades 2011-11-28 17:11

har kring läkemedelsföljsamhet hos i sjukvården. Bristen på följsamhet till läkarens ordination kostar svensk sjukvård miljontals kronor och skapar lidande för både och anhöriga.

, VD ApoEx AB: ”Att ur ett apoteksperspektiv hitta lösningar på problemen är en central del i vår verksamhet. Vi har som förenklar och skapar bättre förutsättningar för patienter, och .”

ApoEx arrangerar ett seminarium på Medicinska Riksstämman i år där dessa frågor diskuteras vidare. Målsättningen är att belysa problematiken tillsammans med läkare, vårdpersonal och apotekare. Frågor kring patientföljsamhet och läkemedelsrelaterade problem kommer att behandlas. Vidare presenteras olika tjänster som möjliggör för vårdgivare att underlätta läkemedelshanteringen för sina patienter och som förmår överbrygga gapet mellan vården och apoteken.

En av tjänsterna som kommer att presenteras är ApoEx hemleverans av . innebär att förskrivaren gör ett val enligt överenskommelse med patient för beställning av direkt hem till patienten. Förutom detta innehåller tjänsten även flera för patienter att öka säkerheten och följsamheten till sin behandling. Detta sker genom ett antal olika åtgärder som görs i hemleveransprocessen, till exempel kontroll av interaktioner mellan tidigare förskrivna och kontinuerlig uppföljning av patientens läkemedelsbehandling.

Jens Berlips, VD ApoEx AB: ”Vi hoppas att detta möte skall ge uppdateringar och ny kunskap om faktorer som påverkar patienternas läkemedelsföljsamhet samt hur IT och ny teknologi kan förbättra läkemedelsanvändningen. De möjligheter som finns idag har aldrig tidigare funnits i apoteksbranschen.”

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar