Carema Hjärnhälsan får förlängt avtal med SLL

Nyheten uppdaterades 2012-02-15 18:57

Pressmeddelande

Hälso- och Sjukvårdsnämnden i SLL har idag beslutat förlänga avtalet med gällande drift av mottagningarna i sydöstra Stockholm i två år, 2013 och 2014. 

– Jätteroligt, det visar att SLL är nöjda med oss och att den granskning och uppföljning de gjort fallit väl ut. Vi har fått mest beröm men också en del konstruktiv kritik och det stärker oss i att utvecklas vidare, säger , sektorchef för Carema Psykiatri, där Carema Hjärnhälsan ingår.

Carema Hjärnhälsan driver sedan 2009 fem mottagningar samt mobil psykiatri i sydöstra Stockholms län. Avtalet ger möjlighet till förlängning i 2+2 år, och det var de första 2 åren som nämnden nu fattade beslut om.  Inför beslutet har landstinget genomfört en omfattande uppföljning inom en rad olika kvalitetsområden för samtliga kontrakterade psykiatriutförare.  Carema Hjärnhälsan är den vårdgivare som man skriver mest om i och det är främst positiva men också kritiska synpunkter som kommer fram.

– Det är en välkommen genomgång som gjorts, liksom alla verksamheter som finansieras med skattepengar ska vi naturligtvis granskas. Vi har visat att vi kan ge en bättre vård till fler till en lägre kostnad än tidigare, vi har korta eller inga köer. Vi erbjuder läkarbesök som första besök och använder oss enbart av evidensbaserade metoder. Vi är en attraktiv arbetsgivare för unga KBT-inriktade psykologer. Vi har utbildat all personal i strukturerad . Vi satsar på forskning och utveckling och har bland annat utvecklat en egen portal för KBT-behandling via internet, säger Ulla Tansen.

Carema Hjärnhälsan får beröm av granskarna på flera punkter, bland annat:

  • Väl fungerande telefontillgänglighet
  • Klarat målet för rapportering till centrala väntetidsregistret
  • Väl fungerande samverkan med kommunerna
  • Utveckling av ledarskapet
  • Vidtagna åtgärder för att locka läkare: bland annat anställning av , tillsättning av en FoUU-chef och FoUU-satsning, tillsättning av medicinska rådgivare.
  • Ingen patient behöver vänta mer än en månad på ett första besök
  • Första besöket är ett läkarbesök
  • vård och behandling erbjuds alla patienter.

Landstinget framför också kritik på några punkter.

– Vi välkomnar dessa synpunkter och har redan åtgärdat de flesta av dem.  Bland annat finns samtliga mottagningar på . Gällande läkartillgången har vi alltid haft läkare på plats och levererat fler läkarbesök än . Däremot har vi haft problem med kontinuitet på några av mottagningarna. Gällande att vi inte har särskild för unga vuxna, så ingår inte det i uppdraget. Men vi erbjuder evidensbaserad vård för alla, oavsett ålder, och i våra team finns kompetens kring problematiken hos unga vuxna, kommenterar Ulla Tansen

 För mer information, kontakta: Ulla Tansen, sektorchef Carema Psykiatri, telefon 0709-59 50 40.

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar