Borås Stad får anmärkning efter förväxling av läkemedelsdoser

Nyheten uppdaterades 2011-10-19 17:26

Socialstyrelsen påpekar brister hos Borås Stad efter att en patient fått fel mängd av ett läkemedel.

Förvaltningsmyndigheten för hälso- och sjukvård inledde granskningen efter att en lex Maria-anmälan upprättats om förväxling av läkemedel.

Två olika doser av den svårt sjuka patientens mediciner förväxlades av vård- och . Efter att misstaget upptäckts kontaktades läkare. Under natten blev patienten sämre och en vecka senare avled personen. Enligt medicinskt ansvarig sjuksköterskas utredning framgår det att förväxlingen av läkemedlen inte påverkat utgången.

Socialstyrelsen har tagit beslut om att vårdgivaren ska redovisa de åtgärder som vidtas för att liknande händelser inte ska .

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar