Blodtryck ska mätas på båda armarna

Nyheten uppdaterades 2012-03-22 14:18


Publicerad i dag 13:53Kontroller av blodtrycket ska göras på båda armarna. Stora skillnader mellan hur högt trycket är i respektive arm kan nämligen innebära risk för att dö i förtid, visar ny forskning.
Mer än hälften av alla svenskar har högt blodtryck, men mäts det på rätt sätt? En brittisk studie av patienter med högt blodtryck visar att de med stora skillnader mellan armarna löper stor risk att dö av en hjärtattack eller stroke. Skillnader mellan blodtrycket kan till exempel indikera medfödda hjärtfel eller åldersförändringar som åderförkalkning.

– Om det är ett omfattande och problem så får vi titta närmare på det, säger Lena Weilandt, chef på Socialstyrelsens enhet för nationella riktlinjer.Redan 2007 rekommenderade European Society of alla europeiska länder att mäta blodtrycket i båda armarna på patienter. Trots det har Socialstyrelsen i Sverige inga nationella riktlinjer för något sådant. Ansvaret ligger på respektive region och landsting.

Karin är professor i kardiologi och överläkare på hjärtkliniken vid Karolinska institutet. Hon mäter patienternas blodtryck på båda armarna, men är tveksam till om samma bestämmelser råder i resten av landet.

– Det här är egentligen ingenting nytt, men jag tror inte att det är praxis i . Jag tror inte heller att folk som mäter sitt eget blodtryck hemma är medvetna om att det ska göras på båda armarna, säger hon.

Doktor Christopher Clark från för medicin vid ligger bakom studien som publicerades i British Medical Journal. Han menar att budskapet till doktorer är enkelt.

– Enligt globala rekommendationer ska blodtrycket mätas i båda armarna, men det görs inte alltid. En del läkare ser det som onödigt eller , men det är väldigt viktigt, säger han till DN.se

Christopher Clark understryker vikten av att patienter med högt blodtryck som rutinmässigt kontrollerar sig själva hemma också måste följa direktiven.

– Det är viktigt att kontrollera blodtrycket och att göra det rätt. Var sjätte månad brukar räcka, men har man kontrollerat sitt blodtryck tidigare och det är normalt måste man inte göra det lika ofta, säger han.

Om högt blodtryck finns i släkten bör det kontrolleras oftare. Kvinnor vars mammor och mormödrar har högt blodtryck löper stor risk att också få det. Även bland gravida är högt blodtryck vanligt. Karin Schenck-Gustafsson varnar för att många med högt blodtryck inte ges rätt behandling.

– Det ligger på doktorn att underrätta patienten om vad som gäller. Ett problem med behandlingen av högt blodtryck är att många inte känner av det och därför inte tar tillräckligt med mediciner. Det är även viktigt med sund kost och motion, säger hon.

I höst ska Socialstyrelsen sätta igång med en inventering av hjärt- och . Då kan frågan om huruvida riktlinjer för hur man mäter blodtryck behövs komma att diskuteras.
Källa: DN.se - Nyheter - Senaste nytt

Lämna gärna en kommentar