Barn kan väljas bort redan som spermier

Nyheten uppdaterades 2012-03-11 17:04

Publicerad i dag 15:39


Foto: / Alamy
Sädersvätska innehåller oftast mellan tre och tio miljoner spermier.
Miljontals flickor aborteras varje år på grund av sitt kön. Med ny teknik riskerar de att sorteras bort redan som spermier.I Kina och Indien står pojkar högt i kurs. De ger familjen status och kan försörja sina åldrande föräldrar. Döttrar ses däremot oftast som en ekonomisk belastning. Därför aborterar många föräldrar sina flickfoster.

Mer än 100 miljoner oönskade flickor i Asien har enligt uppskattningar ”försvunnit” på grund av sitt kön. Nu varnar forskare i Kanada för att asiatiska invandrare tar med sig den olagliga seden dit. Kvinnor från Indien, Kina, Korea och Vietnam föder onaturligt många pojkar även i sitt nya hemland.Nu börjar en ny metod att välja kön sprida sig över världen. Den går ut på att spermierna sorteras i ”” och ””. De utvalda spermierna används sedan vid en assisterad befruktning.

Tekniken kommer från husdjurs­aveln. I dag betalar svenska bönder ungefär 300 kronor för en dos könssorterad sperma som används vid insemination.

– Mjölkbönder vill ha kvigor och köttproducenter föredrar . Bönderna får en effektivare mjölk- och köttproduktion med färre djur. Det har betydelse inte minst för miljön, säger George Seidel, som är professor i vid Colorado State University i USA.

I början av 1990-talet började företaget The Genetics & IVF Institute i USA testa sortering av mänskliga spermier i en vetenskaplig studie. Den första flickan föddes 1995 med hjälp av den nya tekniken. Hennes mamma hade förlorat två söner och två bröder på grund av en svår ärftlig sjukdom, som bara drabbar pojkar.

är i dag den enda metoden som gör det möjligt att välja kön på sitt barn redan innan ett ägg har blivit befruktat. Först användes tekniken, som kallas , bara hos familjer som riskerade att få mycket svårt sjuka barn. Men ryktet om studien spred sig i USA och många friska par vände sig till kliniken för att få chansen att välja kön på sitt barn. De flesta ville ha en flicka.

Metoden användes i ett forskningsprojekt i femton år i USA, både av medicinska skäl och för . Men i dag tillåter det amerikanska läkemedelsverket FDA bara att metoden används som en experimentell behandling för att minska risken för genetiska könsbundna sjukdomar.

– De tyckte inte att möjligheten att välja kön är en fördel för den amerikanska folkhälsan. Vi tycker att det är fantastiskt att kunna undvika svåra sjukdomar utan att göra några ingrepp i ett befruktat ägg. Med spermiesortering kan man också undvika de risker som finns vid andra metoder för familjeplanering, till exempel upprepade graviditeter och abort. Vi anser att vi gör en viktig insats när vi kan hjälpa ett par med fyra döttrar att äntligen få en pojke, säger , som är vetenskaplig ledare för Microsort.

Företaget har i stället öppnat kliniker på Cypern, i Mexiko och Sydamerika. I de flesta andra länder i Europa och Asien är det inte tillåtet att välja kön på sitt barn av sociala skäl. På Cypern kostar sorteringen av spermierna cirka 14 000 kronor och då tillkommer kostnaden för den assisterade befruktningen. Hittills har metoden lett till mer än 1.600 graviditeter och 1.400 barn. Behandlingen går till så att mannen lämnar spermier på kliniken där de färgas med en fluorescerande färg.

”Flickspermier” som bär på X-kromosomer är något större än ”pojkspermierna” som har Y-kromosomen. De suger därför åt sig mer färg. När spermierna sedan blir belysta med UV-ljus i en så kallad flödescytometer avger flickspermierna ett starkare ljusblått ljus. Det gör det möjligt att skilja flick- och pojkspermier åt i olika provrör. De önskvärda spermierna används sedan vid antingen en insemination eller en provrörsbefruktning. Några spermier av ”fel sort” slinker alltid genom i sorteringen. De som vill ha en flicka har störst chans att lyckas.

– Våra studier visar att mer än nio av tio par som använde spermiesortering och som önskade sig en flicka fick det, medan drygt åtta av tio fick en efterlängtad pojke. Studier visar att barnen är lika friska som andra barn. Missbildningar är ungefär lika vanliga som hos den övriga befolkningen, säger David Karabinus.

Jan , som är professor emeritus i klinisk genetik vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, ser faror med den nya tekniken.

– Det kan låta rimligt att man ska få välja om man vill ha en pojke eller flicka. Men det kan leda till en samhällstruktur med ett kraftigt överskott av till exempel pojkar. Man kan föreställa sig hur det blir när de ska hitta en kvinna i framtiden.
Källa: DN.se - Nyheter - Senaste nytt

Lämna gärna en kommentar