Barn får farlig medicin på svenska sjukhus

Nyheten uppdaterades 2012-03-18 10:05

Läkemedlen är inte testade på barn.

I stället ut eller delas.

Nu visar en studie som Ekot rapporterar om att nästan hälften av de läkemedel som används på landets barnsjukhus inte är godkända för barn.

Studien har ursprungligen publicerats i och refereras i Ekot på söndagen.

Undersökningen visar att de läkemedel som är framtagna och utprovade på vuxna späds ut eller delas för att passa de minsta och sjukaste barnen. 49 procent av alla läkemedel som ges på svenska barnkliniker har en otillräcklig dokumentation för användning på just barn.

– Det är klart det är svårt att hantera läkemedel när man inte har testat det på den patient man ska ge det till, säger vid Läkemedelsverket till Ekot i Sveriges Radio.

När det gäller spädbarn upp till en månads ålder visar studien att hela 70 procent av medicinerna inte är testade på barn.

Och och för starka lösningar kan vara en fara för barnen.

– Många läkemedel kommer i förpackningar eller koncentrationer som inte är lämpliga för barn och gör att personalen måste dela och späda. Det är ju betydande säkerhetsrisker. De som arbetar med är väldigt uppmärksamma på det här, men visst det finns risk att det blir fel, säger Viveca Odlind.

EU:s lagstiftning kräver numera att alla nya läkemedel som ska registreras måste ha en för barn, så Viveca Odlind tror att riskerna med för starka mediciner till barn kommer minska i framtiden.

Källa: Expressen: Nyheter

Lämna gärna en kommentar