Avslöjande landstingsskrivelse: Akutstängningen länge planerad

Nyheten uppdaterades 2012-03-26 6:09

Den styrande landstingsmajoritetens avsikt att – till många länsinvånares ilska och förtvivlan – stänga Karlshamnssjukhusets akutmottagning på nätterna, trots entydigt löfte i valrörelsen om dygnetruntöppet och trots skattehöjningen (efter valet) har varit i säcken för flera månader sedan, innan den nu kom i påsen.
Det visar ett dokument från början av november i fjol (), undertecknat av chefläkaren , förvaltningschefen Bengt Wittesjö och landstingsdirektören Peter Lilja.
Dokumentet dementerar det redan i sig orimliga påståendet, att Socialstyrelsen ligger bakom nattstängningen, samtidigt som dess innehåll ytterligare förgrovar det moraliska och politiska sveket.

Ovannämnda datum skickades nämligen skrivelsen till Socialstyrelsen med beskedet att under hösten 2011 ”utreda förutsättningarna” för nattstängning av Karlshamnsakuten och hänvisning av patienter ”med behov av akut specialistvård” till Karlskrona.
Det förslaget sändes till myndigheten på grund av ett antal så kallade Lex Mariafall vid den västra länsdelens sjukhus.

Efter ytterligare några rader av medicinsk innebörd, avslutas skrivelsen med följande ord:
”På detta sätt koncentreras jourverksamheten i Karlshamn till tid på dygnet då adekvat kompetens finns tillgänglig”.
Det meddelas också att stängningen skall göras ”snarast efter politisk förankring”. Ett märkligt påstående, då nattstängningsavsikten givetvis inte hade satts på pränt av landstingets högste tjänsteman, utan föregående klartecken av landstingsråden Sandström och Sällström, båda (S), de som ett år tidigare i vallöftet garanterat dygnetruntöppen akut i Karlshamn
Det löftet gav också deras partivän, den respekterade tidigare talmannen i riksdagen och nuvarande landstingsordföranden, Jan Björkman. Det är en obegriplig politisk gåta, att han nu uppenbarligen utan att tveka sätter sitt goda namn och rykte och politikens anseende på spel genom att grovt svika sitt vallöfte.
Vågar Björkman inte sätta ned foten hos sina egna och markera gränserna för vad man får och inte får göra gentemot uppdragsgivarna/väljarna?

Marie Sällströms försök att lägga skulden på Socialstyrelsen är dömt att misslyckas.
I stället för att omgående ha avhjälpt påtalade brister vid akutmottagningen, förstärkt bemanningen för att ge adekvat vård, meddelade alltså hennes eget landsting redan för flera månader sedan, att nattstängning skall utredas.
Nu håller den på att bli dyster verklighet med skuldbeläggning av Socialstyrelsen! Detta sväljer tydligen de övriga partierna i landstinget alltifrån vänster till höger. Inte visste vi att de är så flata och lättlurade!
Bengt Olof Dike
Mörrum

Källa: Blekinge Läns Tidning

Lämna gärna en kommentar