Att sprida rötslam på åkrar kan vara en hälsofara

Nyheten uppdaterades 2013-05-23 9:54

I det gamla bondesamhället var det biologiska kretsloppet i stort sett slutet. Samhällets produktion av kemikalier hade ännu en mycket liten omfattning.

I dag producerar världens industri över 400 000 ton kemikalier varje år, de hamnar till slut i avloppen tillsammans med människornas urin och fekalier. Bergen av reningsverkens rötslam…

Källa: Barometern Oskarshamns-Tidningen

Lämna gärna en kommentar