Att bygga ett nytt sjukhus

Nyheten uppdaterades 2012-03-12 12:07

Vi ska inte börja med utspel om att bygga ett nytt sjukhus. Vi ska börja med ett beslutsunderlag för en framtida sjukvård. Kanske mår hela frågan bäst om vi alla kan hålla i ett sådant rättesnöre ett tag framöver.
Så sade jag vid landstingsfullmäktige den 27 februari.
Det var efter socialdemokratiska landstingsrådet Kalle Sandströms svar till Alexander Wendt, moderat gruppledare, som hade frågat om Sandström var beredd att snarast ge uppdraget att utreda konsekvenserna av att bygga ett helt nytt sjukhus.
Bakgrunden är att landstinget sedan juni 2011 utreder vad man kan vinna på en eventuell omorganisation inom Blekingesjukhusets enheter (Karlskrona och Karlshamn) och att lägga förslag till lämplig struktur för landstingets framtida vård.
Redan i 1, som drogs för i februari i år, hade det antytts att ett alternativ kunde vara just att bygga ett nytt sjukhus. I ett län med ”geografiska” spänningar som räckte en föraning om detta för att utlösa utspel om ett .
Men landstingsstyrelsen beslöt att först slutföra utredningen om den framtida vårdens struktur inom ett antal prioriterade områden. Om detta var styrelsen enig. Till november i år ska den delen av utredningen vara klar. Sedan kommer lämpliga lokallösningar in i bilden.
Där har vi rättesnöret. Jag motsätter mig inte ett nybygge, men kan inte tänka mig att föreslå det utan att först veta vad nybygget skulle innehålla. Inte heller att föreslå ett nybygge utan att först pröva vilka befintliga byggnader som med eller utan ombyggnad kunde användas.
Mot ombyggnader av det befintliga skulle jag väga in hur fort även ett nybygge börjar kräva ombyggnader. Och i den vevan, undra vad vi gjorde med alla byggnader vi lämnar. Där finns mycket som inte är så gammalt och som det vore kapitalförstöring att lämna.
I skulle jag se till den troliga glädjekalkylen för ett nybygge. Den brukar höjas vartefter, ibland till det dubbla. Är den nya regionen med på det? Och anta att den inte blir av. Hur dyrt nybygge klarar Blekinge att betala ur egen ficka? Stärker vi Landstinget Blekinges varumärke genom ett nybyggt sjukhus? Det tror jag nog. Men det beror också på vad det innehåller? Och var det ligger. Det ska mycket till för att kunna lysa medicinskt och högutbildad personal attraheras ändå inte av alla trakter.
Som politiker skulle jag också ta hänsyn till annat. Hur många i länet får kortare eller längre väg till ett nybygge än de har till dagens vård? Hur mycket vårdpersonal får kortare eller längre arbetsresor? Hur förklarar och bemöter jag och mitt parti detta?
Alla som stödjer landstingsstyrelsens kloka och eniga beslut att först klarlägga den framtida vårdens innehåll och utformning innan man prövar vilka lokallösningar som kan bli bäst och mest kostnadseffektiva har ett ansvarsfullt arbete framför sig.
Att bygga ett helt nytt sjukhus är en mycket stor sak. Det berör mångas liv och vardag och väcker starka känslor. Jag skulle pröva en sådan fråga noga innan jag gick ut och förordade den ena eller andra lösningen. Annat vore inte ansvarsfullt.
Marianne Olofsson Reuterskiöld
Folkpartiet liberalerna
Ledamot i landstingsstyrelsen

Källa: Blekinge Läns Tidning

Lämna gärna en kommentar