Alliansen splittras av Ganna-fallet

Nyheten uppdaterades 2011-11-25 19:21

Göran Hägglund, och Fredrik Reinfeldt.

Alliansen splittras av Ganna-fallet

är oense om migrationspolitiken.
Migrationsministern Tobias Billström (M) anser att Sverige inte har råd med några förändringar.
Men , Kristdemokraternas talesperson för migrationsfrågor, kräver en uppluckring i .
– Han får tycka som han vill, men vi tycker att den lagstiftning vi har i dag måste på många punkter, säger Emma Henriksson.

När Ganna Chyzevhevska, snart 91 år, i oktober skulle utvisas till Ukraina gick flera ut med krav på en . Men när socialförsäkringsutskottet för två veckor sedan om ett initiativ om att mildra skrivningarna i utlänningslagen var samtliga partier, utom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, mot.

"Inte tillräckligt"

Kristdemokraterna var ett av de partier som röstade mot.
– Det blir ingen för människor för att man uttalar en viljeriktning i utskottet, utan en blir det när man i budgetbeslut avsätter pengar för att genomföra det. Ska vi ändra den här lagstiftningen måste man titta exakt på hur den ska utformas. Det fanns inte ens med i Vänsterparitets utkast och det var inte en sista länken – bestämmelse med, utan en i begreppet "synnerligen ömmande skäl", vilket kan var en bit av det. Men det är inte alls tillräckligt menar vi, säger Emma Henriksson.
Migrationsminister Tobias Billström (M) har hela tiden varit tydlig med att han inte ser något behov av en lagändring.
– Människor som kommer i arbetsför ålder kan naturligtvis bidra till de socialförsäkringssystem som de sedan blir mottagare från. Men en person som kommer till Sverige i väldigt hög ålder kommer inte att kunna arbeta och bidra ekonomiskt till de system som man måste ta från i form av medicinsk- eller äldrevård.

Måste förbättras

Men inom regeringen är man inte överens.
– Han (Tobias Billström) ger uttryck för sitt partis åsikt. Han får tycka som han vill, men vi tycker att lagstiftningen i dag måste förbättras på många punkter, säger Emma Henriksson.
Hon fortsätter:
– Vi vill ha en bestämmelse som tar hänsyn till att människor som har sina anhöriga här också ska få komma hit och tillbringa sin sista tid här.

Slopad 1997

Den så kallade sista länken som gav äldre möjlighet att återförenas med sina anhöriga slopades 1997. Den vill nu Kd återinföra – tvärtemot Moderaterna.
– Har man blivit ensam kvar är det naturligt att man vill finnas där de barn som är kvar i livet finns.
Hur ser du på att ni har så olika uppfattningar inom regeringen?
– Det är hela tiden förhandlingar mellan oss. Vi är olika partier med olika inställningar. Hittills har vi fått igenom många, för oss viktiga, frågor på migrationsområdet, men det betyder inte att vi är nöjda.

Källa: Expressen: Nyheter

Lämna gärna en kommentar