Alla borde agera mot det hänsynslösa kvinnovåldet

Nyheten uppdaterades 2012-03-28 11:16

Vi delar statsminister Fredrik Reinfeldts (M) synpunkter att alla medborgare måste - gera sig i det kanske mest hänsynslösa och utdragna våld som finns i vårt samhälle – det våld som finns inom hemmets fyra väggar.
Mångas vardag präglas av våld. Att utsättas för våld är en av de största frihetskränkningar som kan upplevas. Det begränsar och påverkar vårt sätt att leva och vår syn på oss själva och andra.
Våldet tar sig olika uttryck. Enligt statistiken misshandlas män ofta på allmän plats och av okända gärningsmän.
För kvinnor är ofta hemmet brottsplatsen och förövaren är en närstående. Våldet upprepas och ökar i intensitet ju längre relationen pågår. För 17 kvinnor slutar denna långvariga plåga med dödlig utgång varje år.
När det gäller våld i nära relationer går mångas tankar till fysisk misshandel. Den psykiska misshandeln är dock med stor sannolikhet långt mer utbredd och ofta svårare att se och bevisa. Forskning visar att psykiska skador är mycket vanliga.
Juridiken behöver ta till sig det som sedan länge är självklart inom den medicinska vetenskapen, nämligen att psykiska skador i många fall kan vara mer skadliga och ge mer långtgående konsekvenser än fysiska skador.
Vi måste våga prata om våldet och inte blunda och tänka att det inte är mitt problem. Det är allas vårt ansvar att ta avstånd från allt våld. Och alldeles särskilt våld i nära relationer.
Regeringen har i en särskild handlingsplan satsat över en miljard kronor på att bekämpa våldet. Rättskedjan ska förstärkas genom skärpta straff för våldsbrott, mer utbildning av domare, bättre spårsäkring och satsningar på fler poliser.
Socialtjänstlagen måste ses över för att den vägen förstärka socialtjänsten. Dessutom måste stödet ökas till i landet liksom möjligheten till skydd och stöd för de utsatta.
Nästa gång någon ser eller anar våld i nära relationer – tveka inte, utan handla! Till-sammans kan vi tydliggöra det osynliga våldet, lidandet och också minska antalet kvinnor som drabbas och som ibland får sätta livet till, för att vi varken hör eller ser eller agerar.
Frågor om våld och förtryck har den senaste tiden uppmärksammats allt mer. Problemet är komplicerat och har ofta sin grund i kulturellt betingade föreställningar om bland annat heder, skam, familj, kvinnor och män.
För att sådana föreställningar ska kunna motverkas är det viktigt att kulturella och religiösa ledare inom berörda befolkningsgrupper engageras.
Syftet ska bland annat vara att vår familjerättsliga lagstiftning ska vinna ökad förståelse och efterlevas.
Alla i vårt land – utan undantag – ska omfattas av rättssamhället.

Källa: Blekinge Läns Tidning

Lämna gärna en kommentar