Alkohol under ekologisk täckmantel

Nyheten uppdaterades 2011-06-27 12:30

har hittills i Sverige betraktats som en socialpolitisk fråga och inte , och det är mycket olyckligt om denna syn på nu skulle , skriver Peter Allebeck och Kent O Johnsson.

Alkoholens skadeverkningar är väl kända, och väl känt är också sambandet mellan tillgänglighet till och förekomsten av skadeverkningar, såväl medicinska som sociala och samhällsekonomiska.

I bred politisk enighet har Sverige haft en tradition av restriktiv , innefattande en rad olika instrument som skatter, försäljningsbegränsningar, åldersgränser, mm. Flera av dessa instrument har försvagats på senare år genom EU-inträdet, men vi har förmått bevara de grundläggande metoderna för begränsning av tillgängligheten, däribland Systembolagets ensamrätt på detaljhandelsförsäljning.

En utredning har föreslagit förändringar i försäljningsreglerna som på ett radikalt sätt förändrar förutsättningarna för svensk alkoholpolitik. Det hela har klätts i en ekologisk tanke om småskalig gårdsförsäljning för att stimulera lokal tillverkning och försäljning. Frågan har gjorts till en jordbrukspolitisk åtgärd, av samma karaktär som man i Europa haft ”vinsjöar” på grund av stark subvention till inhemsk alkoholproduktion, utan några hänsyn till hälsa och sociala konsekvenser. Alkoholen har hittills i Sverige betraktats som en socialpolitisk fråga och inte jordbrukspolitisk, och det är mycket olyckligt om denna syn på alkoholpolitiken nu skulle revideras.

Det nu aktuella förslaget motverkar det alkoholpolitiska målet om en minskad alkoholkonsumtion. I debatten är det viktigt att förstå vad utredningen faktiskt handlar om:

* Förslaget gäller inte längre gårdsförsäljning av vin, utan att både svenska och utländska alkoholtillverkare ska få sälja öl (27 273 ), vin (10 000 ) eller sprit (3 750 ) direkt till kund.

* Förslaget kommer inte gynna landsbygden eftersom försäljningsstället inte behöver ha någon anknytning till tillverkningsstället. Därför är det troligt att de flesta försäljningsställen kommer att öppna i storstäder där konsumenterna finns.

* Förslaget handlar om att tillverkare kan få tillstånd att sälja alkohol direkt till konsumenter i Sverige. Ingen vet hur många nya vin- och spritbutiker som öppnas.

I debatten har det hävdats, bland annat av Helena Jonsson och Peter Tagesson från LRF i Borås Tidning den 14/6, att det går att förena gårdsförsäljning med svensk alkoholpolitik och samtidigt värna Systembolaget. På samma sätt argumenterar LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Faktum är att utredaren har kommit fram till en försäljningskanal som enbart avser lokala tillverkare på den svenska landsbygden inte går att kombinera med detaljhandelsmonopolet, på grund av EU- rättens krav på icke-diskriminering och etableringsfrihet. Utredaren har helt bortsett från de folkhälsokonsekvenser som kan bli följden av den föreslagna kursändringen i svensk alkoholpolitik. Beräkningar har visat att förslaget kan resultera i 2,3 miljoner nya sjukdagar årligen, bara bland män. Den alkoholrelaterade misshandeln beräknas öka med 4 400 fall. Även antalet rattfylleribrott väntas öka.

Alkoholen har många negativa konsekvenser för den som dricker för mycket, för hans eller hennes anhöriga såväl som för samhället. Globalt anses alkohol som en av de ledande orsakerna till sjuklighet och för tidig död. Eftersom vi vet att minskad totalkonsumtion leder till en reducering av alkoholproblem är det viktigt att värna om den svenska modellen med en restriktiv alkoholpolitik. Både politiker och hälso- och sjukvården bör göra ännu större ansträngningar för att skjuta upp ungas alkoholdebut, minska berusningsdrickandet och trafikonykterheten – inte öka tillgängligheten till alkohol på ett okontrollerat sätt.

Peter Allebeck

professor i socialmedicin; Karolinska institutet

Kent O Johnsson

lektor Malmö högskola, ordförande Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar