Akutfallen tvingas vända vid sjukhuset

Nyheten uppdaterades 2012-02-02 10:58

– Politikerna måste sätta ned foten och ta ansvar samt fatta beslut. Patienterna kan inte irra runt i vårdsystemet. Vården är till för allmänheten – inte för personalen.

Det säger förre chefsläkaren på medicinkliniken, , som följt insändarstormen på OT:s Reagera­sida om hur akutsjukvården fungerar i .
– Det har gått så långt att ambulanspersonalen ibland tvingas fråga patienterna till vilket sjukhus de ska, säger Joep Perk.
Ända sedan de stora strukturbesluten fattades 2003 har innehållet i besluten diskuterats.
– Det har varit mycket diskussioner om hur det ska fungera. Och jag tycker det var ett stort misstag när primärjouren flyttade ut från sjukhuset. Det har bara förvärrat om hur vården fungerar, säger han.
Han har själv studerat vad som står i om att ”Oskarshamns sjukhus akutmottagning kan nås dygnet runt”.
– I teorin en idealsituation för en välfungerande sjukvård under dygnets 24 timmar, där patienten och vården hittar varandra enkelt och snabbt.
– Men i praktiken tvingas man söka till fem olika mottagningar och med en för allmänheten tydligen dåligt identifierad avgränsning mellan dessa.
– Den egna hälsocentralen dagtid, Slottsgatans akutmottagning kvällstid, någon form av akutmottagning på sjukhuset dygnet runt och för vissa kirurg- och ortopedfall samt sjuka barn, sjukhusen i Västervik och Kalmar.
– Inte undra över att ambulanspersonalen ibland tvingas fråga patienten: ”Vart vill du att vi kör dig?” Denna oreda kan knappast längre accepteras, säger Joep Perk.
Han tycker patienterna utsätts för ett ”hinderlopp för att komma till akutvården”. Men ser en enkel lösning:
– I mellersta länsdelen finns 20 till 25 distriktsläkare som är specialister i allmän medicin samt kompetent och vänlig sjukvårdspersonal.
– Det finns också en nyrenoverad akutmottagning på sjukhuset nära befolkningen och 50?000 invånare som någon gång behöver söka akut medicinsk hjälp, säger Joep Perk.
Han vill helt enkelt ge allmänläkaren en nyckelroll i akutsjukvården, bemannad med färdigutbildade läkare, och skapa en dygnet runt akutmottagning på sjukhuset.
– Möjliggör därifrån snabba kontakter med sjukhusets specialistläkare, eller via med specialister på andra sjukhus som Kalmar, Västervik och Linköping.
– Med nuvarande bemanning betyder det bara ett fåtal arbetspass per distriktsläkare varje månad och för allmänheten innebär det enklast möjliga lösningen vid akut sjukdom.
Joep Perk tycker det vore ett enkelt beslut att fatta.
– Inte minst om man värnar patientsäkerheten, men finns den politiska handlingskraften? undrar han.
text

Källa: Barometern Oskarshamns-Tidningen

Lämna gärna en kommentar