Akademiska först i landet med ny embryoövervakning

Nyheten uppdaterades 2012-01-23 13:27

 Reproduktionscentrum vid Akademiska sjukhuset är först i Sverige med att införa  , en ny teknik för övervakning som kombinerar inkubator, kamera och .  Sedan i höstas har använts på ett trettiotal inför IVF-behandling med så kallad mikroinjektion, ICSI, och på sikt är målet att fler ska omfattas.

– Den nya tekniken ger oss bättre möjligheter än tidigare att följa olika utvecklingsstadier hos . Vi får ett mer exakt beslutsunderlag inför urvalet vid återföring och nedfrysning vilket också ger ökad trygghet för patienterna, säger laboratoriechef .

Embryoskop är en utrustning som kombinerar odlingsskåp/inkubator med mikroskop, digitalkamera och bildanalyssystem.  För personalen innebär den nya tekniken att man mer noggrant kan studera celldelningen under två-tre dygn, innan embryot till kvinnan eller frysförvaras för kommande behov.  

– Tidigare tog vi ut embryon ur odlingsskåp en gång per dygn för att studera utvecklingen i mikroskop. Nu har vi tillgång till bilder och annan information kontinuerligt och slipper de risker som förändringar i odlingsmiljön innebar, förklarar Julius Hreinsson.

Parallellt med införandet av embryoskop medverkar i en studie där man utreder teknikens effekter på urvalet av embryon.

Reproduktionscentrum startade 1995 och för tre år sedan flyttade verksamheten till renoverade lokaler med ett nytt laboratorium. Här utreds och behandlas drygt tusen ofrivilligt barnlösa par varje år. Många kommer från andra län i sjukvårdsregionen, men också från Stockholm och andra delar av landet. För att komma i fråga för ska man ha försökt i minst ett år utan att lyckas.

De vanligaste stegen vid assisterad befruktning är hormonell stimulering av ägglossning, insemination och odling i laboratoriemiljö (provrörsbefruktning, IVF). Efter befruktning och odling återförs ett embryo till kvinnan och för åtta av tio patienter kan ytterligare ett eller flera embryon frysförvaras för kommande behov. Förutom par från Uppsala län remitteras patienter från Stockholm, Sörmland och Västmanland hit för komplett utredning och behandling utan väntetid.

Mer information:

Julius Hreinsson, laboratoriechef, 57 71
Kjell Wånggren, medicinskt ledningsansvarig överläkare, 018-611 57 52
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar