40 nya läkare på vårdcentralerna

Nyheten uppdaterades 2011-03-14 11:38

Under flera år har det funnits för få utbildade på vårdcentralerna i Västra Götaland och många har använt .

 

Men det har inneburit höga extrakostnader, svårigheter att planera och har försämrat vårdens kontinuitet.
Regionen har länge arbetat med att få fler läkare att vilja bli i , alltså att arbeta på vårdcentral. Istället för brist på läkare finns nu en kö av nyutbildade läkare som vill arbeta på vårdcentralerna under sin specialiseringstjänstgöring, så kallade .

För att kunna anställa de läkare som visat intresse för vårdcentralsarbete har S, MP och V tagit ett initiativ för att vårdcentralerna ska kunna anställa 40 nya läkare. Beslutet fattades i regionstyrelsens ägar-utskott och möjliggör för offentliga och privata vårdcentraler att anställa 40 nya ST-läkare. Satsningen är konkurrensneutral och riktar sig till alla vårdcentraler som uppfyller kraven inom VG:s primärvård.

Beslutet är samtidigt en insats för att minska användandet av bemanningsföretag. Det har länge varit en prioriterad fråga för Västra Götalandsregio-nen att kunna ha en långsiktig kompetensförsörjning. Att klara utbildningsuppdraget är avgörande för att möjliggöra effektiv och god vård framtiden.

Intresset för ST-tjänst vid vårdcentralerna visar att alltfler vill arbeta och utvecklas inom uppgiften att vara vårdcentrals-läkare. Det skapar också goda förutsättningar för kompetensöverföring och generationsväxling i på vårdcentralerna. Att säkerställa både tillgången på läkare och kompetensförsörjningen är avgörande för att invånarna ska få god vård av hög kvalitet också i framtiden.

Karin Engdahl (S)

regionråd

Ulrika Frick (MP)

regionrådsersättare

Sören Kviberg (V)

regionråd och ordförande i personalutskottet

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar