Arkiv för maj, 2011

Sömnsjukdomar diskuteras på USÖ

Nyheten uppdaterades 2011-05-25 10:42

Vid årets kongress om sömnsjukdomar kommer besvär hos barn och ungdomar att uppmärksammas särskilt.

Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (SFSS) öppnar sin årskongress i morgon, torsdag.

Medicinen är på väg att ta slut

Nyheten uppdaterades 2011-05-25 10:36

Skuldkrisen är inget nytt. Det som oroar är att de mediciner som politiker och centralbankschefer i tre års tid använt för att försöka dölja symptomen är på väg att ta slut, skriver Svd Näringslivs Andreas Cervenka.

Elever utvecklar medicinvagn

Nyheten uppdaterades 2011-05-25 10:32

Lycksele Teknikelever på Tannbergsskolan har tagit fram en prototyp till en ny medicinvagn. Nu får personalen på lasarettet testköra den.

”Personalen är positiv och underbar”

Nyheten uppdaterades 2011-05-25 10:25

Till njurmedicinska vårdavdelningen, avdelning 20, på Centralsjukhuset i Karlstad kommer bara svårt sjuka patienter. Just därför är det extra värdefullt att personalen har ett så positivt och vänligt bemötande som de har, menar Inger Andersson som ville belöna personalen med Xtratårtan.

Politisk strid om vårdresor

Nyheten uppdaterades 2011-05-25 10:20

Klimatvårdsresor för reumatologiskt sjuka vållar politisk strid. När den politiska majoriteten i hälso- och sjukvårdsberedningen ville ställa sig bakom indragna resor för att spara pengar och för att nya nationella riktlinjer kommit, valde Socialdemokraterna att protestera.

-?Vi är inte beredda att ställa oss bakom den här bedömningen från alliansen. De är i majorietet och vill de driva den här besparingen kan de göra det som ett vanligt ärende i kommunstyrelsen, säger Ola Gustafsson (S), ledamot i beredningen och i landstingsfullmäktige.
Bakgrunden är att Social­styrelsen tagit fram preliminära nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Enligt dem är det vetenskapliga underlaget, evidensen, otillräckligt för att bedöma klimatvården vid reumatologiska sjukdomar.
Det har Landstingets Medicincentrum tagit fasta på i sitt prioriteringsarbete och vill därför dra in på resorna som i?dag budgeteras till 1,1 miljoner kronor. Även landstingets medicinska kommitté ställer sig bakom besparingsförslaget och riktlinjerna.
Men Socialstyrelsens riktlinjer är inte okontroversiella. I Region Skåne är man av helt motsatt uppfattning. Där upphandlas klimatvårdsresor för de närmaste 3–5 åren.
-Och det finns mängder med saker i vården där det inte finns evidens men som vi ändå utför. Vi gör årliga utvärderingar och de är kanske inte håller för en publicering i en vetenskaplig tidsskrift men visar likafullt på mycket stora förbättringar för våra patienter, säger Ido Leden, mångårig överläkare i reumatologi i Skåne och den i regionen som tar ut vilka som ska beviljas resa.
Socialdemokraterna vill vänta in de slutgiltiga nationella riktlinjerna 2012, ta en ny diskussion och även inhämta synpunkter också från Reumatikerförbundet innan resorna dras in.
Enligt Pernilla Sjöberg (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen har beredningen dragit tillbaka sitt yttrande, enligt henne är arbetet inte färdigt och behöver mer tid.
-Jag tycker att har man nationella riktlinjer och en kvalitetsstyrd sjukvård så ska vi titta på riktlinjerna, det har vi ju följt i andra frågor.
Är det här ett kontroversiellt beslut?

-Nej, det kan jag aldrig tro. Vår målsättning måste väl vara att få en bra vård och i de fall där vi har evidens, då ska man jobba med resor för dem. Kanske skicka ännu fler.
Varför är det så viktigt med politisk enighet i den här frågan?

-ag tycker att det är viktigt i många av beredningens frågor.
Men ni är ju i majoritet?

-?Nu har jag inte tid längre.

Lagom är bäst mot benskörhet

Nyheten uppdaterades 2011-05-25 10:15

Med ett kalciumintag under cirka 700 milligram per dag ökas risken för benskörhet hos kvinnor. Men ett extra stort intag innebär inte bättre skydd mot frakturer. Kvinnor som får i sig över 1,1 gram per dag drabbas till och med något oftare av höftfrakturer än kvinnor med rekommenderat kalciumintag, enligt en ny studie från Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

Studien omfattar drygt 61 000 kvinnor och presenteras i medicintidskriften British Medical Journal, skriver Upsala Nya Tidning.

Askan ofarlig i Sverige

Nyheten uppdaterades 2011-05-25 10:10

Från Island kommer nu rapporter om att djur dött till följd av askan från vulkanen Grimsvötn, sannolikt för att de haft svårt att få mat och vatten. Men askan ska inte innebära någon fara för oss här i Sverige,säger Thomas Sandström, professor i lugnmedicin vid Umeå universitet och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus.

Vårdvetenskapen öppnar för alternativmedicinen

Nyheten uppdaterades 2011-05-24 12:20

Professorn i vårdvetenskap, Karin Dahlberg, vill försvara alternativmedicinen och ser den gärna som ett komplement till skolmedicinen, men hon vill inte släppa in vilken slags alternativmedicin som helst, utan bara de seriösa utövarna.

Hur man skall välja ut vilka som är seriösa nog är oklart, eftersom Dahlberg inte vill ställa samma sorts beviskrav för alternativmedicinska behandlingars effekt som vi idag ställer på skolmedicinen. Detta är förstås helt orimligt, och det är anmärkningsvärt att en professor vid ett svenskt universitet kan argumentera för att akupunktur och antroposofisk medicin inte skulle kunna utvärderas naturvetenskapligt för att de ”ingriper i mera generella processer, som ökar patientens egen kroppsförmåga att ställa tillrätta sjukdomsprocesser”.

Om man inte kan mäta och statistiskt belägga att en metod hjälper kroppen att läka, hur vet man att metoden fungerar, att det inte bara är placeboeffekt?
Dahlberg nämner inte handpåläggning i sitt debattinlägg, men förmodligen är det en behandling som hon anser seriös. I varje fall var Karin Dahlberg examinator när vårdhögskolan i Borås godkände healande sjuksköterskan och vårdpolitikern Gun Moss Bjerlings 10-poängs uppsats om healing.

I sammanfattningen konstaterades att ”healing inom omvårdnad kan förklaras med Rogers, respektive Newmans, omvårdnadsteorier och att även kvantfysiken kan ge en ökad förståelse för healing”. Att blanda in kvantfysik är förstås ren gallimatias, och det verkar alltså inte spela någon roll om det som godkänns vid högskolan är rimligt bara man kan citera omvårdnadsteoretiker.

Tyvärr är inte detta en isolerad företeelse, utan en glidning mot låtsasvetenskap verkar ske här och var på högskolor och universitet, ofta just inom vårdvetenskap. Borås har den pågående forskningen med feng shui inom intensivvården.
I Göteborg undervisades blivande sjuksköterskor i att känna patienters aura med healing touch. Vid KI och Sahlgrenska Akademin tas den absurda kraniosakralterapins teorier på fullt allvar. Mittuniversitetet planerade en utbildning i alternativmedicin för sjuksköterskor som skulle ledas av en universitetsadjunkt som på sidan driver ett bolag där hon säljer shamanbehandling via telefon.

Skolmedicinen fungerar inte alls felfritt, men det sker nu ansträngningar att basera diagnostik och behandlingsmetoder mer på vetenskap och mindre på tyckande; evidensbaserad medicin har långsamt börjat få genomslag. Vi måste använda naturvetenskapliga metoder för att ta reda på vad som är sant, vilka behandlingar som är mest verksamma och ger minst biverkningar.

Utgående från så bra kunskap som möjligt får man sedan fatta värdegrundade beslut där nytta skall vägas mot kostnad och knappa resurser fördelas. Att ge skattepengar till alternativ låtsasmedicin vore slöseri.

Mats Reimer

barnläkare i Västra Götaland och bloggare på Dagens Medicin

Pris för kvinnlig ledare inom sjukvården

Nyheten uppdaterades 2011-05-24 11:10

Skellefteå Lasarett har två kvinnliga ledare som nominerade till ”Årets kvinnliga ledare inom sjukvården”.

Tidningen Dagens medicin utser för andra året i rad priset ”Årets kvinnliga
ledare inom sjukvården”. Av 46 nominerade kvinnor landet runt är tolv av dem
från Västerbottens läns landsting. Två av dem kommer från Skellefteå
Lasarett, Karin Brännström som arbetar på kvinnokliniken och Ingela Lundmark
som jobbar på medicinkliniken.

Dagens medicin uppger att de tagit fram priset för att skapa förebilder för de
många kvinnor som arbetar i vården. De vill lyfta fam viktiga egenskaper för
ett gott ledarskap inom sjukvården.

”Det är fantastiskt roligt att så många är nominerade”, säger
landstingsdirektör Jonas Rastad, till vll.se

Imorgon (den 25 maj) kommer statssekreterare Karin Johansson (KD) dela ut
priset till vinnaren i samband med kvinnornas ledarskapsdag i Winterviken i
Stockholm.

Vinnaren blir utsedd av en jury som består av representanter från Sveriges
kommuner och Landsting, Vårdföretagarna, Sjukhusläkarföreningen,
Vårdförbundet, Sjukgymnastförbundet, Praktikertjänst, Astra Zeneca,
PriceWaterhouseCoopers och Dagens Medicin.

Sectra växer och investerar

Nyheten uppdaterades 2011-05-24 10:34

IT- och medicinteknikföretaget Sectras nettoomsättning ökade med 7,4 procent till 910,9 miljoner kronor för verksamhetsåret 2010/2011.