”Oaccepatabla förhållanden” på äldreboende i Välingby

Nyheten uppdaterades 2011-10-11 8:23

Så beskriver den ansvariga situationen på Koppargårdens vård- och omsorgsboende i Vällingby. Hon anser sig inte längre kunna garantera den medicinska säkerheten för patienterna.

Läkarens , som DN Stockholm tagit del av, är skrämmande läsning:

”I andra fall hittas liggande på golvet och ingen kan säga hur länge patienten har legat där, ibland oklädda och utan förmåga att själva kunna tillkalla hjälp”.

Gruppledarna i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har läst rapporten.

– Jag blir upprörd. Det här är helt uppåt väggarna, helt oacceptabelt. Vi vill se vilka möjligheter som finns att säga upp med , det är de äldre det handlar om, säger Helen Jäderlund Eckardt (FP).

Vänsterpartiet vill också veta om avtalet kan sägas upp. ”En rad rapporter och Lex Mariafall har visat att de sköraste och sjukaste varit de som farit mest illa”, skriver Leif Larsson (V).

I slutet av september fick stadsdelsförvaltningen ett anonymt mejl från ett antal undersköterskor och sjuksköterskor på .

”Vi ropar på er hjälp. Snälla lyssna! Vi känner att vår chef inte lyssnar på oss eller respekterar våra åsikter om att göra verksamheten för boende säker och bra”, skriver de.

Marie Sundström är medicinskt ansvarig vid Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Hon och äldreomsorgsavdelningen ska utreda vad som har hänt sedan Carema tog över äldreboendet 2008. Socialstyrelsen, som har fått läkarens rapport, har också startat en utredning.

– Jag har absolut inte någon anledning att betvivla det läkaren skriver. Det stämmer att Koppargården har kompetensbrist. De har dragit ner väldigt mycket på personalen även om de har ökat på lite nu. Men jag anser inte att de har den bemanning de ska ha, säger Marie Sundström.

När hon besökte Koppargården i oktober i fjol noterade hon dessutom att det var brist på hygienartiklar. I Stockholms äldreinspektörers rapport för 2010 står följande om Koppargården:

”Sammantaget kan sägas att enheten ger en tydlig institutionskänsla. Kala korridorer med tomkartonger och hjälpmedel. (…) Flera av de demenssjuka vandrar runt i korridorerna och pratar om hur man ska kunna ta sig därifrån. De äldre uttrycker oro och otrivsel.”

Anders Hellström är verksamhetschef på Trygg Hälsa som ansvarar för läkarvården på Koppargården. Han skrev i mitten av september till stadsdelsförvaltningen att de medicinska bristerna har accelererat sedan Carema tog över, att nuvarande läkare har påpekat brister och att flera patienter har lidit skada utan någon respons från Carema – och att hans bedömning är att det finns en risk att fler patienter lider skada.

Stadsdelsnämndens ordförande (C) tycker att situationen är väldigt olustig.

– Vi har fått höra oroväckande saker av vår medicinskt ansvarig sjuksköterska, och även om bara hälften av det som står i rapporten från Trygg Hälsas läkare stämmer så är det så illa att något måste hända, säger Fredrik Bojerud.

Stadsdelen har reagerat redan tidigare, det har pågått kontroller och utredningar kontinuerligt sedan Carema tog över, enligt Fredrik Bojerud.

– Det har kommit för mycket signaler om att det inte fungerar. Trygg Hälsas rapport var inte droppen som fick bägaren att rinna över. Det rann redan över, säger han.

För att kunna vidta ytterligare åtgärder måste stadsdelsnämnden ha korrekta underlag samt namn och personnummer på de patienter läkaren hävdar har avlidit, försummats och felbehandlats, enligt Fredrik Bojerud. Han vill också ha information om hur avtalet med Carema ser ut.

– Jag blir väldigt orolig och vill agera känslomässigt. Vi måste veta vad vi har för alternativ och om det finns tillräckligt med fakta så att vi kan agera, säger Fredrik Bojerud.

Ni tipsar – vi granskar. Tipsa du också: stockholmstipset@dn.se

Källa: DN.se - Nyheter - Senaste nytt

Lämna gärna en kommentar